BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Historia i tradycje
Change version

HISTORIA I TRADYCJE 10 WROCŁAWSKIEGO PUŁKU DOWODZENIA

 

10 Pułk Dowodzenia sformowano w czerwcu 1994r. na bazie 10 Pułku Łączności i 6 Pułku Zabezpieczenia, zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 087/Org. z dnia 29 października 1993 roku i 02/Org. z dnia 24 stycznia 1994 roku oraz rozkazem Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 028/Org. z dnia 10 lutego 1994 roku .

Pułk przejął i kultywuje tradycje następujących jednostek łączności:

 

10 Batalionu Telegraficznego (Przemyśl 1919-1939)
10 Samodzielnego Batalionu Łączności (Lubartów 1944-1946)
10 Szkolnego Pułku Telefoniczno-Telegraficznego (Zgierz 1945-1950)
10 Pułku Łączności (Wrocław 1950-1994).

Miejscem stacjonowania jednostki jest Wrocław, miasto o niepowtarzalnej urodzie, z którym pułk związany jest do dzisiaj.

 

W 10 Pułku Dowodzenia znalazła się cała kadra poddanego reorganizacji 10 Pułku Łączności.Z 10 Pułku Łączności został przejęty także ufundowany w 1958 roku przez społeczeństwo Wrocławia sztandar. Nowy sztandar został nadany przez Prezydenta RP w dniu 7 czerwca 1995 r. i uroczyście wręczony dowódcy jednostki płk Adamowi Jurczakowi przez dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Janusza Ornatowskiego.

 

Uchwałą nr XI/120/95 Rady Miejskiej Wrocławia 10 Pułkowi Dowodzenia nadano zaszczytne miano "Wrocławski".

 

Z dniem 1 czerwca 2001r. 10 W pdow realizując decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr PF - 21/ Org/ P5 z dnia 15 marca 2001r. został przekazany w podporządkowanie Dowódcy Garnizonu Warszawa. Symbolicznego aktu przekazania pułku Dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Marianowi Maindzie dokonał dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. bryg. Jerzy Baranowski.

 

W okresie swojego istnienia żołnierze 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia aktywnie uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych misjach pokojowych, w których udział brało Wojsko Polskie.

 

Za swoje dokonania pułk był wielokrotnie wyróżniany, m.in. przez Ministra Obrony Narodowej nadaniem tytułu honorowego “Znaku Honorowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2003r. i czterokrotnie medalem “Za osiągnięcia w służbie wojskowej”.

2 maja 2009 roku pułk został wyróżniony nadaniem przez prezydenta państwa „Flagi Rzeczypospolitej Polskiej” .
15 sierpnia 2010 roku, z okazji Święta Wojska Polskiego, Minister Obrony Narodowej wyróżnił 10 Wrocławski pułk dowodzenia wpisaniem zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”.

 

Otrzymane wyróżnienia są potwierdzeniem wysokich ocen uzyskiwanych przez pułk.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych