BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Pomoc weteranom i osobom uprawnionym
Change version

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego, został uruchomiony telefon zaufania dla weteranów działań poza granicami państwa i ich rodzin o numerze 261 817 233. Telefon funkcjonuje w dni robocze , od poniedziałku do piątku, w godzinach 17.00-20.00

Zakres pomocy oferowany osobom uprawnionym

. informowanie o świadczeniach wynikających z obowiązujących aktów prawnych,
przysługujących osobom uprawnionym
. pielęgnowanie pamięci o zmarłych
. wsparcie psychologiczne
. pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych
. realizacja duchowego wsparcia
. koordynacja działań w zakresie pomocy medycznej poszkodowanym uczestnikom
misji
. inicjowanie pomocy materialnej, prawnej i socjalnej dla rodzin uczestników misji oraz
dla poszkodowanych
. stała współpraca z instytucjami i organizacjami angażującymi się w pomoc dla
uczestników, weteranów i kombatantów misji oraz ich rodzin
. organizacja przedsięwzięć, w tym kulturalnych i rekreacyjnych, mających na celu
integrowanie środowisk wojskowych, uczestników, weteranów
i kombatantów misji oraz ich rodzin.

 

POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM UDZIELANA JEST NA ICH WNIOSEK

 

 

PUNKT INFORMACYJNY pdf  >>>

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych