BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa DGW
19.09.2017
W dniach 14-15.09.2017 r. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia we Wrocławiu odbyła się odprawa dowódcy Garnizonu Warszawa.

 

   W 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia we Wrocławiu odbyła się dwudniowa odprawa rozliczeniowo-zadaniowa z dowódcami jednostek wojskowych DGW za I półrocze i III kwartał 2017 r., oraz analiza dyscypliny w podległych jednostkach wojskowych za I półrocze 2017 r. Odprawie przewodniczył Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.
   Celem odprawy było przedstawienie osiągnięcia najistotniejszych celów i ocena realizacji najważniejszych zadań wynikających z Planu działalności JW. za I półrocze i III kwartał bieżącego roku oraz doprecyzowanie i skoordynowanie zasadniczych zamierzeń, wynikających z codziennej działalności kompetencyjnej. Dla dowódców jednostek wojskowych podległych DGW zrealizowane zostały też metodyczne zajęcia pokazowe w zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia ogniowego z wykorzystaniem urządzeń szkolno-treningowych oraz ćwiczeń przygotowawczych z broni strzeleckiej przy pełnej implementacji pola tarczowego strzelnicy krytej.

Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak


Zdjęcia >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych