BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Ocena sytuacji kadrowej
08.11.2017
W dniu 7 listopada br. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbyła się coroczna ocena sytuacji kadrowej.

 

W ocenie sytuacji kadrowej uczestniczył Szef Oddziału Personalnego Garnizonu Warszawa - płk Dariusz Cieszyński oraz kierownicza kadra pułku. Zakres tematyczny oceny sytuacji kadrowej obejmował stan realizacji zamierzeń kadrowych w pułku oraz sytuację kadrową żołnierzy zawodowych, w tym: rozmieszczenie żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych, rozwój żołnierzy zawodowych, odpływ i dopływ żołnierzy zawodowych oraz system zarządzania zasobami kadrowymi. Szef Sekcji S-1 mjr Wojciech Sereda omawiając sytuację kadrową za 2017 rok dokonał analizy występujących uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawił wnioski wynikające z działalności kadrowej w pułku. Na podstawie przedstawionych wniosków Dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia – płk Dariusz Dejneka postawił swoim podwładnym zadania w tym zakresie, przewidziane do realizacji na rok następny.
 
 
 


Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych