BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
 Porozumienie o współpracy z Miastem i Gminą Bierutów
29.01.2018
Miasto i Gmina Bierutów oraz 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia podpisały w dniu 25.01.2018 r. porozumienie o współpracy na rzecz upowszechniania patriotycznych postaw wśród lokalnej społeczności.

 

Głównym celem współpracy będzie m.in. popularyzowanie proobronnego i patriotycznego wychowania młodzieży, w tym zachęcania jej do przyszłej służby w Siłach Zbrojnych RP.    W planach przewidziane jest wspólne organizowanie przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu integrację środowiska wojskowego i cywilnego. Porozumienie o współpracy na specjalnie zwołanej Sesji Rady Miasta i Gminy Bierutów podpisał Dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia - płk Dariusz Dejneka oraz Burmistrz Bierutowa – Władysław Bogusław Kobiałka.
Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych