BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Pożegnanie oficera
30.01.2018
W obecności kadry dowódczej pułku, żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej, dniu 26 stycznia pożegnał się z mundurem ppłk Mirosław Puzio.

 

Dowódca pułku, płk Dariusz Dejneka podziękował odchodzącemu oficerowi za 29 lat profesjonalnej służby w strukturach 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. W imieniu całej społeczności pułku przekazał odchodzącemu życzenia zdrowia, wielu sukcesów podczas kolejnych wyzwań podejmowanych w środowisku cywilnym oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Tekst M. Milewska
Zdjęcia. Kpr. Ł. UrbaniakZdjęcia >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych