BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Wrocławskie obchody Święta Narodowego 3 Maja
08.05.2018
Uroczystość obchodów 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zgromadziła licznie przybyłych przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, reprezentantów wrocławskich uczelni, dowódców jednostek oraz szefów instytucji wojskowych,

 innych służb mundurowych, duchowieństwa oraz mieszkańców Wrocławia.
   Obchody majowego święta odbyły się w asyście kompanii honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych, która odegrała hymn państwowy oraz utwór tradycyjnie wykonywany z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja - „Witaj majowa jutrzenko”.   Uroczystość obejmowała także odczytanie apelu pamięci, oddanie salwy honorowej oraz złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja przy Panoramie Racławickiej. Następnie uczestnicy w barwnym pochodzie przemaszerowali do Archikatedry Wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego.
***
    Konstytucja 3 Maja została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad, opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając szlachcie nieposiadającej ziemi prawo głosu i decyzji w sprawach państwa. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła też liberum veto.
Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: internet

Zdjęcia >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych