BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Strażacy w pułku
30.05.2018
W ramach szkolenia instruktażowego z pozorowanym alarmem przeciwpożarowym, zorganizowanym dla żołnierzy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, przeprowadzono pokaz przykładowej akcji gaśniczej z elementami ewakuacji.

 

Szkolenie odbyło się w dniu 28 maja br. na terenie jednostki wojskowej przy współudziale  Państwowej Straży Pożarnej. W ramach ćwiczenia zaprezentowano zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku. Żołnierze zostali zapoznani z zasadami postępowania w przypadku powstania pożaru oraz z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia życia. Ważnym elementem szkolenia było uświadomienie uczestnikom znaczenia przekazania pełnej informacji  służbom ratowniczym.

Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak
 

 
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych