BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
POROZUMIENIE Z GMINĄ OŁAWA
01.10.2018
Dnia 29.09.2018 r. w oławskim ratuszu podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia, reprezentowanym przez dowódcę - płk Dariusza Dejnekę, a gminą miejską Oława, reprezentowaną przez burmistrza – Tomasza Frischmanna.

 

W uroczystości podpisania porozumienia udział wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego, młodzież szkolna z klas mundurowych oraz zaproszeni goście. Podpisanie porozumienia ma na celu kształtowanie patriotycznego i proobronnego  wychowania młodzieży, rozwijania w nich predyspozycji do służby w Siłach Zbrojnych RP, kształtowania pozytywnego wizerunku Wojska Polskiego przejmowania i kultywowania historii i tradycji oręża polskiego, w tym upamiętniających bohaterskie czyny i walkę o wolność i niepodległość Polski.
Tekst: M. Jaworska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych