BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Pamięci wrocławskiego weterana
31.10.2018
Obowiązek żołnierza wobec Państwa kończy się z jego śmiercią, ale obowiązek Ojczyzny wobec swych żołnierzy nie kończy się nigdy….

 . Szczególny  obowiązek Państwa to staranie by pył zapomnienia nie pokrył żołnierskich czynów, by pamięć o nich przekazywana była kolejnym pokoleniom…

Przy grobie płk. dr. inż. Jerzego Derenia, byłego szefa sztabu 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, na wrocławskim cmentarzu przy ul. Zabrodzkiej w dniu 30 października br. odbyła się skromna uroczystość oznaczenia Jego mogiły emblematem nagrobnym Weteran Misji Pokojowych ONZ. Przy grobie tego zasłużonego żołnierza i wielokrotnego uczestnika misji pokojowych  oraz działań poza granicami państwa wraz z rodziną stanęli: nowo wybrany Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, delegacja 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, byli żołnierze zawodowi oraz liczne grono weteranów  „niebieskich beretów” z wrocławskiego Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów misji Pokojowych ONZ. Dziś przy grobie tego oficera – mówił podczas uroczystości Jacek Sutryk - oddaliśmy hołd wszystkim zmarłym weteranom. Tym samym rozpoczęliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Kombatantów Misji Pokojowych ONZ akcje oznaczania grobów bohaterów, mając nadzieje, że przyszłe pokolenia będą o nich pamiętać.
Podczas wzruszającej uroczystości wnuczęta zmarłego Maciej i Lilia, Jacek Sutryk i kombatantka Lucyna Ostaszkiewicz odsłonili skromny nagrobny emblemat
z gołąbkiem pokoju, symbolem ONZ i herbem Wrocławia. Ma on przypominać, że tu spoczywa żołnierz, Wrocławianin, który w imieniu Polski służył sprawie Pokoju na Świecie. Tą skromną uroczystością zainteresowały się wrocławskie media. Ich relacje - mamy nadzieję - spowodują, że zgłoszą się rodziny zmarłych żołnierzy, których groby będziemy mogli także oznaczyć tym symbolem.

Tekst: źródło SKMP ONZ
 Foto: Jan Drajczyk
 
 
 
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych