BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Spotkanie opłatkowe w pułku.
19.12.2018
,,Bóg się rodzi, moc truchleje…'' tą kolędą rozpoczęło się spotkanie opłatkowe, zorganizowane w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia, w dniu 18.12.2018 roku.

Po wspólnym odśpiewaniu bożonarodzeniowej pieśni dowódca pułku – płk Dariusz Dejneka przywitał wszystkich uczestników spotkania i złożył świąteczne życzenia. Wśród gości obecni byli przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych współpracujących z pułkiem oraz żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej pułku. Dowódca pułku odebrał Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej. Następnie kapelan pułku ks. por. Błażej Woszczek odczytał fragment Ewangelii wg. św. Łukasza o narodzeniu Jezusa, odmówił modlitwę wspólnotową i pobłogosławił opłatki. Każdy z uczestników otrzymał kawałek tego białego chleba, by móc wzajemnie nim się łamać i składać sobie życzenia. Na koniec płk Dejneka zaprosił wszystkich do wspólnego wigilijnego stołu.
Tekst: M. Jaworska
Zdjęcia: st. kpr. Ł. Urbaniak
 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych