BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa
18.04.2016
W dniu 15 kwietnia cały stan osobowy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia zebrał się na uroczystej zbiórce, związanej ze świętem Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 W trakcie uroczystości Dowódca pułku płk Kazimierz ŁUCKI wyróżnił 23 żołnierzy  za duże osobiste zaangażowanie, przejawianie inicjatywy oraz rzetelne i sumienne wykonywanie zadań. Spotkanie było również okazją do wręczenia żołnierzom Wojskowych Odznak Strzeleckich II i III stopnia.
Obchodzone corocznie święto ustanowione zostało przez Ministra Obrony Narodowej dla upamiętnienia powołanej do życia w dniu 19 kwietnia 1794 r. w Warszawie polskiej władzy wojskowej. Stało się to możliwe dzięki zwycięskiej bitwie warszawskiej rozegranej w dniach 17-18 kwietnia 1794 r., będącej największym starciem zbrojnym Polaków z wojskami rosyjskiego zaborcy podczas insurekcji kościuszkowskiej.
Tekst: por. L.Socha-Szturm
Zdjęcia: st. szer. Łukasz Urbaniak

Zdjęcia >>>

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych