BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Zbiórka pułku
27.06.2016
W trakcie zbiórki stanu osobowego 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia Dowódca – płk Kazimierz Łucki omówił główne zasady utrzymania dyscypliny i porządku wojskowego w okresie urlopowym.

    W zbiórce pułku, oprócz żołnierzy udział wzięli także pracownicy resortu Obrony Narodowej. W słowach skierowanych do zebranych Dowódca szczególną uwagę zwrócił na zasady bezpieczeństwa w czasie podróży do miejsc wypoczynku oraz zasady właściwego zachowania się i postepowania w przypadku wystąpienia groźnych zjawisk atmosferycznych. Przypomniał także o umiejętnym podziale obowiązków w czasie sezonu urlopowego oraz postawił zadania na bieżący tydzień i kolejny miesiąc.
   Ponadto, Dowódca wręczył puchary i dyplomy za zajecie czołowych miejsc w Mistrzostwach Pułku w pięcioboju i Mistrzostwach Pułku w wyciskaniu sztangi leżąc
   W Mistrzostwach Pułku w pięcioboju I-wsze miejsca zajęli:
indywidualnie:
- w kat. kobiet: szer. Dorota Szymecka-Krata;
- w kat. mężczyzn do 30 lat: szer. Norbert Wasiewicz;
- w kat. mężczyzn 31-35 lat: st. szer. Tomasz Fabiański;
- w kat. mężczyzn 36-40 lat: mjr Paweł Burzyński;
- w kat. mężczyzn 41-45 lat: chor. Bogdan Sujecki;
zespołowo:
I miejsce – 4klog;
II miejsce – 10koirr;
III miejsce – 15krad.
W Mistrzostwach Pułku w wyciskaniu sztangi leżąc osiągnięto następujące wyniki:
indywidualnie:
I miejsce – mł. chor. Adam Zima;
II miejsce – chor. Mariusz Jędra;
III miejsce – szer. Mariusz Bielecki;
zespołowo:
I miejsce – reprezentacja sztabu pułku;
II miejsce – 10koirr;
III miejsce – 15krad.


 Tekst: M. Jaworska
Zdjęcia: st. szer.Ł.Urbaniak

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych