BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Marsz kwartalny
08.09.2016
W dniu 06.09.2016r. żołnierze 1 średzkiego batalionu dowodzenia, w ramach zajęć z wychowania fizycznego realizowali marsz kwartalny w Sudetach Zachodnich, we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego.

Żołnierze batalionu, pod dowództwem ppłk Sylwestra Wielgusa, wyruszyli z terenu jednostki wojskowej autobusem do miejscowości Myślinów, skąd szlakiem niebieskim udali się na najwyższy punkt Parku Krajobrazowego Chełmy – wzgórze Mszana, wznoszący się na wysokość 475 m n.p.m. Uczestnicy marszu mieli też możliwość podziwiania malowniczych widoków z jednego z najbardziej charakterystycznych miejsc w Parku - Czartowskiej Skały. Na uwagę zasługuje fakt, że obszar ten charakteryzuje się wyjątkowym w skali Sudetów bogactwem florystycznym. Występująca tam zbiorowiska roślinne są unikalne w skali kraju. Dzięki uprzejmości Straży Ochrony Przyrody przez całą drogę żołnierzom towarzyszył przewodnik, który opowiadał o najistotniejszych pomnikach przyrody, będących bogactwem Parku Krajobrazowego. Największą atrakcją było zwiedzanie Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu, który obejmuje najcenniejszy z punktu widzenia przyrodniczego fragment Pogórza Kaczawskiego. Pomimo trudności terenowych i dużego wysiłku fizycznego wszyscy zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli do miejsca zbiórki, skąd po krótkim odpoczynku autokarem zostali przetransportowani do Wrocławia.

Tekst: por. Ł. Krześniak
Zdjęcia: st. szer. A. Dura

Zdjęcia >>>

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych