BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Wybór Mężów Zaufania
15.09.2016
W dniu 12 września 2016 r. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbyły się wybory Mężów Zaufania i ich zastępców w poszczególnych korpusach osobowych żołnierzy zawodowych.

Spośród kandydatów na przedstawicieli poszczególnych korpusów osobowych wybrano następujące osoby:

Korpus Oficerów:
ppłk Sylwester Wielgus              -    Mąż zaufania
ppłk Artur Gołombniak               -    Zastępca męża zaufania  

Korpus Podoficerów:
st. chor. szt. Mirosław Krysiak    -    Mąż zaufania
st. chor. szt. Leszek     Golec     -     Zastępca męża zaufania 

Korpus Szeregowych:
st. szer.    Arkadiusz Bielak    -    Mąż zaufania
szer.  Michał Zjawiński           -    Zastępca męża zaufania 

Mężowie Zaufania będą reprezentować sprawy żołnierzy wobec ich przełożonych, m.in. w kwestiach kadrowych, socjalnych, dotyczących warunków pełnienia służby. Kadencja Męża Zaufania i jego zastępcy
trwa 3 lata i może być powtarzalna.Tekst: M. Jaworska
Zdjęcia: mł. chor. A. Petryszyn
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych