BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO W PRACY
13.10.2016
10 października 2016 r. dniem krzewienia wiedzy na temat pozytywnego funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Głównym celem ustanowienia Dnia Zdrowia Psychicznego było zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat zaburzeń psychicznych oraz miejsc gdzie można uzyskać kompleksową pomoc i opiekę. W Polsce obowiązującymi aktami normatywnymi są Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 poz. 546) oraz  Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku ukierunkowane na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Istnieje wiele definicji czym jest zdrowie psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia określa je w sposób holistyczny, jako ogólny dobrostan zdrowia psychicznego, fizycznego oraz mentalnego. W związku z tym, że większość ludzi spędza wysoki odsetek swojego czasu pracując zawodowo priorytetem staje się zaspokojenie potrzeb samorealizacji. Z kolei zadowolenie z wykonywanej pracy pozwala również zaprowadzić harmonię w życiu osobistym. Najlepszą motywacją ludzi do pracy jest traktowanie ich z szacunkiem, uznaniem i zaangażowaniem. Nigdy nie jest za późno, aby zadbać o swój rozwój, poprawę komfortu oraz jakości życia.
Dla wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy dotyczącej psychicznego funkcjonowania - miejsca, w których można uzyskać pomoc:
Psychologiczny Punkt Konsultacyjny 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia
ul. Trzmielowicka 28, 50-984 Wrocław
Poniedziałek – Piątek 7:30-15:30
Tel. 261 655 135
4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław
poradnia zdrowia psychicznego, tel. 261 660 471

 
Tekst: M. Smolińska

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych