BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Ocena sytuacji kadrowej
07.11.2016
W dniu 3 listopada br. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbyła się coroczna ocena sytuacji kadrowej.

 Uczestniczył w niej Dowódca Garnizonu Warszawa - gen. bryg. Robert Głąb, przedstawiciel Departamentu Kadr – płk Adam Kępiński oraz kierownicza kadra pułku. Zakres tematyczny oceny sytuacji kadrowej obejmował stan realizacji zamierzeń kadrowych w pułku oraz sytuację kadrową żołnierzy zawodowych, w tym: rozmieszczenie żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych, rozwój żołnierzy zawodowych, odpływ i dopływ żołnierzy zawodowych oraz system zarzadzania zasobami kadrowymi. Szef Sekcji S-1 mjr Wojciech Sereda omawiając sytuację kadrową za 2016 rok dokonał analizy występujących uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedstawił wnioski wynikające z działalności kadrowej w pułku. Na podstawie przedstawionych wniosków Dowódca 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia – płk Kazimierz Łucki postawił swoim podwładnym zadania w tym zakresie, przewidziane do realizacji na rok następny.  W czasie swojej wizyty w pułku, gen. bryg. Robert Głąb spotkał się z żołnierzami oraz pracownikami resortu obrony narodowej. Spotkanie to miało charakter spotkania środowiskowego i dotyczyło głównie omówienia problemów nurtujących środowisko wojskowe.

Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: st. chor. szt. M. Krysiak

Zdjęcia >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych