BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Szlak Orlich Gniazd
14.11.2016
Wciągu dwóch dni, 07- 08 listopada br. w ramach kształcenia obywatelskiego, podoficerowie naszego pułku przemieszczali się szlakiem Orlich Gniazd.

 

Większość z obiektów określanych mianem Orlich Gniazd powstała za panowania Kazimierza Wielkiego. Zamki miały strzec granicy Królestwa Polskiego oraz jego stolicy, Krakowa, głównie przed najazdem Czechów od strony Śląska.
Obecnie większość z warowni znajduje się w ruinie. Pomysłodawcą wyznakowania szlaku po głównych atrakcjach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej był w latach międzywojennych Stanisław Leszczycki, natomiast projekt trasy zbliżonej do obecnej i łączącej Kraków z Częstochową przedstawił po II wojnie znany propagator turystyki prof. Kazimierz Sosnowski (1875-1954).
Na odcinku pomiędzy Smoleniem a Częstochową szlak przebiega w granicach województwa śląskiego. Do głównych atrakcji tego odcinka należą osobliwości przyrodnicze. W krajobrazie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej podziwiać możemy charakterystyczne formy wapienne, jak ostańce skalne, wyżłobione w wapieniu doliny, czy jaskinie. Szlak Orlich Gniazd przebiega przez cenne tereny chronione, do których należą rezerwaty przyrody na Górze Zborów, w dolinie Wiercicy oraz w Górach Sokolich.
Najbardziej interesującymi i malowniczymi Orlimi Gniazdami są na tej trasie ruiny zamków w Smoleniu, Ogrodzieńcu, Morsku, Bobolicach (obecnie zrekonstruowane), Mirowie i Olsztynie pod Częstochową. Między Smoleniem a Bydlinem przebiega granica województw śląskiego i małopolskiego. Na małopolskim odcinku Szlaku Orlich Gniazd najciekawszymi obiektami są zamek w Pieskowej Skale, ruiny w Ojcowie w malowniczej dolinie Prądnika.
W czasie tej dwudniowej podróży,  szczególnie zapadły w pamięci uczestników miejsca   historyczne, powiązane  z legendami, m. in. z Maczugą Herkulesa  i Jaskinią Łokietka, czy też Kaplicą „Na Wodzie.
 Szlak Orlich Gniazd to jedna z najciekawszych tras pieszych, rowerowych czy samochodowych w całej Polsce. Warto poświęcić jej weekend, majówkę lub dłuższy urlop wakacyjny.
Tekst: st. chor. szt. Dariusz Sokoliński
Zdjęcia: kpr. Łukasz Urbaniak

Zdjęcia >>>


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych