BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Pożegnanie żołnierzy
30.12.2016
Dnia 29.12.2016 r. w Sali Tradycji 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy.

Dowódca pułku – wz. ppłk Czesław Perłak pożegnał odchodzącego do innej jednostki wojskowej kpt. Roberta Michalaka oraz st. kpr. Piotra Łacnego, kierowanego na kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu. Ciepłe słowa uznania dla ich dotychczasowej służby wygłosił dowódca batalionu – ppłk Mirosław Puzio, który wysoko ocenił ich wiedzę i zaangażowanie w wykonywaniu zadań na zajmowanych stanowiskach służbowych. Dowódca pułku w imieniu własnym oraz wszystkich zebranych, uczestniczących w uroczystości życzył żołnierzom, by kolejny rozdział w ich życiu był czasem owocnej realizacji zamierzonych celów i osobistego rozwoju.


Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: mł. chor. A. Petryszyn

Zdjęcia >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych