BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Zmiany kadrowe w  Pułku
30.12.2016
Z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia pożegnał się ppłk Czesław Perłak, Zastępca Dowódcy Pułku. W najbliższym czasie obejmie on wyższe stanowisko służbowe w innej instytucji wojskowej.

W obecności żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz przybyłych na uroczystość osób, Dowódca Pułku – płk Kazimierz Łucki, podkreślając bogate doświadczenie i dorobek zawodowy, podziękował odchodzącemu oficerowi za dobrze wykonywaną służbę i pracę w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia, życząc jednocześnie sukcesów w nowym miejscu służby i gratulując przyszłego awansu na stopień pułkownika.  W trakcie swojej dotychczasowej służby wojskowej miałem okazję spotkać wspaniałych ludzi, bardzo odpowiedzialnych, oddanych i kompetentnych– z tymi słowami zwrócił się do zebranych ppłk Czesław Perłak. Okres służby we Wrocławiu był dla mnie czasem szczególnym i pozostanie w mojej pamięci, jako czas współpracy z ludźmi wyjątkowymi, zajmującymi stanowiska w Pułku, jednostkach i instytucjach wojskowych, innych służbach mundurowych, władzach rządowych, samorządowych, oświacie oraz innych instytucjach. Dziękując jeszcze raz za okazywaną pomoc, życzę nieustającego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.   Ppłk Czesław Perłak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1997 r.). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia, gdzie pełnił kolejno obowiązki dowódcy plutonu central telefonicznych, następnie dowódcy kompanii radiowej, oraz oficera sekcji S-3 w sztabie pułku. Od 2003 r. do 2005 r. był słuchaczem uzupełniających studiów magisterskich, a następnie Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych w Akademii Obrony Narodowej w  Rembertowie. W 2006 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu łączności, a w 2009 r. został jego dowódcą. Od roku 2010 r. dowodził batalionem dowodzenia. W latach 2012 – 2015, Decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Od 3 listopada 2015 r. pełnił obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Dowódcy Pułku 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia.

Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: mł. chor. A. Petryszyn

Zdjęcia >>>

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych