BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Roczna analiza dyscypliny wojskowej
20.01.2017
Zgodnie z Decyzją Nr 367/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie analiz i ocen dyscypliny wojskowej, w dniu 19 stycznia 2017 roku w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbyła się analiza dyscypliny wojskowej za 2016 rok.

 

W odprawie udział wzięli m.in. przedstawiciele Wojskowego Sądu Garnizonowego, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Miejskiej, szefowie sekcji, dowódcy pododdziałów, konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej, pełnomocnik dowódcy ds. ochrony informacji niejawnych, inspektor BHP oraz starszy podoficer dowództwa pułku. W czasie odprawy dokonano oceny pozytywnych i negatywnych zjawisk zaistniałych w jednostce w 2016 roku, co pozwoliło w dalszej części odprawy na wypracowanie wniosków mających na celu poprawę warunków zapewniających przestrzeganie dyscypliny na przyszłość. Dobrze została oceniona współpraca pułku z ww. instytucjami w zakresie oddziaływań profilaktycznych. Przedstawiona przez gości wysoka ocena dyscypliny wojskowej żołnierzy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia jest wynikiem sumiennej i rzetelnej realizacji zadań w zakresie umacniania dyscypliny oraz zaangażowania wszystkich żołnierzy w przestrzeganie prawa i dyscypliny. Szczególną uwagę zwrócono na wzmożenie działań profilaktycznych w celu uświadamiania konsekwencji karnych i służbowych, a także zintensyfikowanie oddziaływań wobec żołnierzy, zawartych w ustawie o dyscyplinie wojskowej oraz Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego. W trakcie odprawy płk Kazimierz Łucki wyróżnił najlepszego dowódcę pododdziału - dowódcę 1 średzkiego batalionu dowodzenia – ppłk Sylwestra Wielgusa, Podoficera Roku 2016 – st. chor. Małgorzatę Wychowaniak, która otrzymała również miano Podoficera Roku 2016 Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz Szeregowego Roku 2016 – szer. Piotr Kowalewskiego.



Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak

Zdjęcia  >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych