BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
77 rocznica deportacji na Sybir
13.02.2017
Dnia 10 lutego w 77 rocznicę pierwszej masowej wywózki Polaków z Kresów na Sybir, mieszkańcy Wrocławia, przedstawiciele władz samorządowych, związków kombatanckich oraz byłych sybiraków i ich rodzin uczcili pamięć ofiar sowieckiego reżimu.

 

Na Skwerze Sybiraków pod pomnikiem Zesłańcom Sybiru w asyście kompanii honorowej żołnierzy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia odbyła się uroczystość, w trakcie której złożono wieńce, a także wspominano tragiczne koleje losu deportowanych. Misją Związku Sybiraków kultywującym pamięć tych wydarzeń jest przekazanie młodemu pokoleniu historii Polaków walczących o wolność i suwerenność ojczyzny. Przypominanie o konieczności przeciwstawiania się wszelkim przejawom totalitaryzmu i nietolerancji, które stanowią poważne zagrożenie wolności i godności człowieka. 
Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak

Zdjęcia >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych