BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
„Pełnoletność w NATO”
14.03.2017
W dniu 13 marca podczas porannej zbiórki, żołnierze 10 Wrocławskiego pułku dowodzenia uczcili 18 rocznicę wstąpienia Polski do NATO.

   Sojusz północnoatlantycki powstał na mocy Traktatu założycielskiego podpisanego 04.04.1949 r. Jego celem od początku istnienia była ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów opartych na zasadach demokracji i wolności jednostki. Popieranie stabilizacji i dobrobytu oraz umacnianie wolnych instytucji. Za główne zadanie Sojuszu przyjęto wzajemną pomoc wojskową na wypadek ataku na jednego z uczestników porozumienia, traktując ją jako wspólną obronę. Obecnie  NATO liczy sobie 28 państw członkowskich.
    Podczas uroczystej zbiórki Dowódca Pułku płk Kazimierz Łucki przypomniał zebranym, że data 12.03.1999 r. zaliczana jest do kluczowych wydarzeń współczesnej historii Polski. Tego dnia, po latach starań staliśmy się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzięki przyjęciu standardów  NATO, udziałowi polskich żołnierzy w misjach, ćwiczeniach oraz szkoleniach z żołnierzami innych państw sojuszu, polskie siły zbrojne osiągnęły wysoki poziom zdolności do współdziałania z innymi wojskami sojuszniczymi. Zwłaszcza dziś w obliczu niepokojów na arenie międzynarodowej bardzo ważne dla wszystkich Polaków  jest poczucie bezpieczeństwa wynikające z członkostwa w sojuszu.

     

 

Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: mł. chor. Andrzeje PETRYSZYN

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych