BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Na nowej drodze zawodowej
11.03.2017
Rekonwersja – to zespół prawnie unormowanych przedsięwzięć, podejmowanych wobec żołnierzy zawodowych przewidzianych do zwolnienia i już zwolnionych z zawodowej służby wojskowej.

 Dotyczy również małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, który zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
W ramach pomocy w zakresie  doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, w dniu 10.03 17 r. na terenie 10 Wpdow odbyło się szkolenie z zakresu rekonwersji. Informację o możliwościach znalezienia nowego miejsca pracy po zakończeniu zawodowej służby wojskowej, zebranym żołnierzom przekazał przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

 

 


Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: mł. chor. A. Petryszyn


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych