BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
 Szanowni Rezerwiści!
22.03.2017
W marcu br. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbędą się krótkotrwałe ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy. Jeśli otrzymałeś powołanie, to ta informacja jest właśnie dla Ciebie.

 

Budowa silnej polskiej armii to zadanie, którego realizacja wymaga wiele czasu i poświęcenia. Realizujemy ten cel najlepiej jak potrafimy. Wyrazem troski o rozwój sił zbrojnych jest nasza codzienna służbowa działalność. Po Państwa stronie jest współuczestniczenie w tym procesie, będące świadectwem obywatelskiej odpowiedzialności.
Szkolenie żołnierzy rezerwy jest integralną częścią działalności szkoleniowej sił zbrojnych, organizowanej w celu podtrzymania i systematycznego doskonalenia umiejętności żołnierzy rezerwy i ich przygotowania do realizacji zadań wynikających z przydziałów mobilizacyjnych oraz na potrzeby gromadzenia rezerwy osobowych, w tym wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych.
Od kilku miesięcy kadra pułku pracuje nad właściwym zabezpieczeniem szkolenia. Opracowany program jest tak skomponowany, aby czuli się Państwo zadowoleni i usatysfakcjonowani decyzją o udziale w ćwiczeniach. Naszym priorytetem w ustalaniu zakresu i charakteru zajęć jest ich zasadność i atrakcyjność.
Dołożymy wszelkich starań, aby szkolenie przebiegało na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Zapewnimy nocleg i wyżywienie. Otrzymacie pełne umundurowanie i przysługujące Wam uposażenie. Różnorodny program szkolenia umożliwi Wam zdobycie doświadczenia, wiedzy i umiejętności oraz szansy na wstąpienie w szeregi żołnierzy zawodowych.


ŻOŁNIERZU REZERWY

Wszelkich informacji o ćwiczeniach żołnierzy rezerwy w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia we Wrocławiu uzyskasz dzwoniąc do:
Szefa Sekcji Personalnej (S-1) - 261 655 401
Oficera Sekcji (S-3) - 261 655 540
Do Twojej dyspozycji jest również strona internetowa: www.10wpdow.wp.mil.pl 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych