BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy pułku
03.04.2017
Z dniem 1 kwietnia 2017 r. obowiązki Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia pełni płk Dariusz Dejneka.

 

 Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się na placu apelowym jednostki w obecności przełożonego – Zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Romana Januszewskiego, żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyła także Szefowa Gabinetu Politycznego Premiera - Elżbieta Witek, Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej – gen. bryg. Wojciech Lewicki,  Komendant Rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych – gen. bryg. prof. Dariusz Skorupka. Na uroczystość przybyli także parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, dowódcy jednostek podległych DGW, jednostek garnizonu Wrocław, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych, stowarzyszeń oraz młodzież klas mundurowych.
Przed głównymi uroczystościami w Sali Tradycji dotychczasowy Dowódca Pułku - płk Kazimierz Łucki wręczył płk Dariuszowi Dejnece Odznakę Honorową 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oraz dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej. Dowódcy dokonali także aktu podpisania protokołów zdania i objęcia obowiązków. Po podpisaniu protokołów zdania i objęcia stanowiska dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, płk Roman Januszewski wręczył płk. Dariuszowi Dejnece akt mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Główna uroczystość rozpoczęła się meldunkiem, który złożył Szef Sztabu Pułku-  ppłk Tomasz Socha Zastępcy Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Romanowi Januszewskiemu. Po przeglądzie pododdziałów nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odczytany został rozkaz personalny o zmianie na stanowisku Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. W swoim przemówieniu Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa podziękował żegnającemu się z jednostką - płk Kazimierzowi Łuckiemu za trzydziestodwuletni okres dowodzenia na wielu stanowiskach służbowych oraz wzorową realizację zadań. Odczytany został także list, który do uczestników uroczystości skierował Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. bryg. Robert Głąb.

W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia przekazania sztandaru, który jest symbolem wolności, honoru i męstwa, a także symbolem przekazania dowodzenia jednostką.
Płk Kazimierz Łucki w wielu ciepłych słowach podziękował wszystkim podwładnym za rzetelną służbę i pracę, konsekwencję w realizacji zadań oraz profesjonalizm. Natomiast płk Dariusz Dejneka zapewnił, iż dorobek pułku będzie stale pomnażany poprzez sumienne szkolenie, zaangażowanie oraz prawdziwe żołnierskie oddanie dla dobra Sił Zbrojnych i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów. Po zakończeniu części oficjalnej Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia pod batutą kapelmistrza mjr Mariusza Dziubka zaprezentowała swój kunszt artystyczny poprzez wykonanie dla zgromadzonych krótkiego koncertu.

Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Ł. Urbaniak

Zdjęcia >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych