BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
ŻOŁNIERZE REZERWY W PUŁKU
01.04.2017
31 marca br. żołnierze rezerwy zakończyli szkolenie w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia.

 

W trakcie kilkudniowego pobytu w pułku rezerwiści zostali przeszkoleni zgodnie z ich kwalifikacjami oraz nadanymi im przydziałami mobilizacyjnymi. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności, a także nabywanie nowych doświadczeń w zakresie między innymi obsługi sprzętu uzbrojenia, łączności i informatyki. Żołnierze odbyli również przypominające treningi ogólnowojskowe, w tym szkolenie ogniowe. Podczas trwania ćwiczeń kilku rezerwistów odnowiło złożenie przysięgi wojskowej.  Ćwiczenia zakończyły się uroczystą zbiórką, podczas której Dowódca Pułku podziękował wszystkim za właściwe zaangażowanie w procesie szkolenia. Najlepsi żołnierze zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi.
Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Łukasz URBANIAK

Zdjęcia >>>

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych