BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Święto Dowództwa Garnizonu Warszawa
20.04.2017
W dniu 20 kwietnia br. cały stan osobowy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia zebrał się na uroczystej zbiórce, związanej ze świętem Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

W trakcie uroczystości zapoznano stan osobowy pułku z tradycjami Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz historią ustanowienia Święta DGW. Podczas zbiórki pułku, Dowódca pułku – cz.p.o ppłk Krzysztof RAWSKI wyróżnił żołnierzy  za duże osobiste zaangażowanie, przejawianie inicjatywy oraz rzetelne i sumienne wykonywanie zadań. Spotkanie było również okazją do wręczenia żołnierzom Wojskowych Odznak Strzeleckich II i III stopnia.
W dalszej części dnia, w ramach „Dnia otwartych koszar” na terenie pułku odbyły się pokazy dla przybyłych dzieci i młodzieży szkolnej z placówek oświatowych Wrocławia i okolicznych Gmin. Uczestnicy mogli zwiedzić Salę Tradycji 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, zapoznać się ze sprzętem łączności i informatyki oraz uzbrojenia, a także obserwować szkolące się pododdziału na strzelnicy krytej i Ośrodku Sprawności Fizycznej. Punktem kulminacyjnym był występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Wrocławia, gdzie muzycy, oprócz zaprezentowanych utworów i musztry paradnej, przeprowadzili szereg konkursów i zgadywanek. 

Obchodzone corocznie święto ustanowione zostało przez Ministra Obrony Narodowej w 2007 r. dla upamiętnienia powołanej do życia w dniu 19 kwietnia 1794 r. w Warszawie polskiej władzy wojskowej. Stało się to możliwe dzięki zwycięskiej bitwie warszawskiej rozegranej w dniach 17-18 kwietnia 1794 r., będącej największym starciem zbrojnym Polaków z wojskami rosyjskiego zaborcy podczas insurekcji kościuszkowskiej.


Tekst: M. Milewska
Zdjęcia: kpr. Łukasz Urbaniak



Zdjęcia  >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych