BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
Uroczysta zbiórka pułku
04.05.2017
Przed Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Świętem Narodowym 3 Maja w dniu 28 kwietnia br. w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbyła się uroczysta zbiórka stanu osobowego pułku.

 

Po podniesieniu Flagi Państwowej na maszt i odegraniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiono informację dotyczącą obchodzonych świąt państwowych, ich genezy, przesłania i znaczenia dla Polaków. Jednocześnie, w trakcie uroczystej zbiórki Dowódca Pułku wyróżnił listem gratulacyjnym kpt. Annę Malec za duże osiągnięcia i właściwą realizację zadań, podczas szkolenia żołnierzy rezerwy. 
 
Dzień Flagi Rzeczypospolitej został wprowadzony na mocy ustawy z 2004 r. Jest on obchodzony w sposób patriotyczny, społeczny oraz państwowy. Ustawowymi barwami Rzeczypospolitej jest kolor biały i czerwony, a ich ułożenie to dwa równoległe pasy o tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny czerwonego. Heraldyka ta towarzyszy Polakom od stuleci, jest niezmiennie symbolem polskiej armii i jej świętym znakiem. Szacunek i oddanie Fladze Polski determinuje jedność i spoistość wojska, tworzy świadomość kolektywu i przynależności, dlatego założenie polskiego munduru z polską flagą na ramieniu jest zarówno zobowiązaniem służby, jak i deklaracją na gotowość do najwyższych poświęceń w imię dobra Ojczyzny.

Święto Narodowe 3 maja – to polskie święto obchodzone od 1919 r. oraz ponownie od 1990 r. w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bo to właśnie 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła ona trzecią na świecie konstytucję francuską. Polska ustawa zasadnicza była wyrazem świadomości narodowej i niebagatelnym symbolem rozwoju państwa. Wprowadzała bardzo postępowy model państwa, opartego na trójpodziale władzy oraz zawierała tzw. kompromis szlachecko – królewski, który regulował jego funkcjonowanie. Dziedzictwo Konstytucji odczuwamy i pielęgnujemy od ponad 200 lat, stanowi ona jeden z najważniejszych momentów w historii Narodu oraz niepodważalny powód do dumy.
Tekst: M. Milewska
Zdjęcia : kpr. Ł. Urbaniak

Zdjęcia >>>
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych