BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
23.05.2017
W dniu 24.05.2017 r. o godz. 8.00 w obiekcie przy ul. Trzmielowickiej odbędzie się dobór i kwalifikowanie żołnierzy rezerwy do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowisko służbowe :1. Ratownik – SW: 40H61,
Osoby zgłaszające się na kwalifikowanie muszą posiadać:

a) dowód osobisty
b) książeczkę wojskową
c) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje
( zaświadczenie ukończenia kursu, świadectwo ukończenia szkoły itp.)
d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zdawania egzaminu z wychowania fizycznego oraz strój sportowy.


Osoba do kontaktu st. chor. Radosław POCZTA Tel. 261 655 270

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych