BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Aktualności
Change version
„Historia i tradycje 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia”
03.06.2017
Pod tym tytułem w poniedziałek 29 maja został przeprowadzony konkurs wiedzy wśród żołnierzy wszystkich korpusów osobowych pułku.


  

    Do sprawdzianu przystąpiło 10 żołnierzy. Każdy otrzymał test zawierający 31 pytań dotyczących  historii, dowódców, tradycji oraz cech charakterystycznych - wyróżniających pułk.
    Po wnikliwej analizie i zliczeniu zdobytych punktów, jury przyznało kolejne miejsca:

I miejsce     st. kpr. Łukasz KRÓL –kompania radiowa, 2 bdow
II miejsce    szer. Michał ZJAWIŃSKI – kompania logistyczna, 2 bdow
III miejsce   mjr Wiesław SŁOWIŃSKI – zastępca dowódcy, szef sztabu 2 bdow

  

Tekst M. Milewska
Zdjęcia  kpr. Ł. Urbaniak
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych