BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Dowództwo pułku
Change version

Dowództwo

10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

 


 


Dowódca Pułku

płk mgr inż. Kazimierz ŁUCKI

  Urodził się 31 maja 1961 roku w Nysie. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, w 1984 roku, rozpoczął zawodową służbę wojskową w 10 pułku łączności we Wrocławiu. Pełnił ją na kolejnych stanowiskach służbowych jako: dowódca plutonu, dowódca kompanii, szef sekcji wsparcia dowodzenia (S-6), dowódca batalionu. W 2006 roku objął stanowisko Szefa Sztabu 10 Pułku Dowodzenia. Dwa lata później awansował na stanowisko Zastępcy Dowódcy. Z dniem 1 października 2015 roku Decyzją Nr 1906 Ministra Obrony Narodowej został mianowany na stopień pułkownika i wyznaczony na stanowisko Dowódcy 10 Pułku Dowodzenia.
Systematycznie podnosił kwalifikacje kończąc w 2003 roku Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki, kierunek Elektronika i Telekomunikacja oraz studia podyplomowe. W trakcie pełnienia służby wielokrotnie uczestniczył w kursach poszerzających specjalistyczną wiedzę z zakresu obronności organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej. W uznaniu zasług i osiągnięć był wielokrotnie wyróżniany medalami państwowymi oraz odznaczeniami resortowymi. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczy w akcjach społeczno-charytatywnych organizowanych na rzecz Dolnego Śląska oraz środowiska cywilnego i wojskowego. Współpracuje ze Stowarzyszeniami Kombatanckimi oraz organizacjami pozarządowymi. Wspiera Wojskowy Klub Sportowy „ŚLĄSK” Wrocław, w szczególności sekcję podnoszenia ciężarów. Entuzjasta służby wojskowej, dla którego takie wartości jak honor, uczciwość i ojczyzna mają prawdziwe znaczenie.
Wolny czas spędza aktywnie. Ma zamiłowanie do podróży, które kształcą i zwiększają świadomość oraz nawiązują do tradycji i historii. Jego największą pasją jest praca, ale jak często podkreśla – najważniejsza jest rodzina i najbliżsi.                                              

 

 

 

 

 

 Z-ca Dowódcy Pułku

 ppłk Krzysztof RAWSKI

   Urodził się 20.08.1974 r. w Łodzi.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1997 r.). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia na stanowisku dowódcy plutonu radiowego. Rok później został skierowany do wykonywania obowiązków w 15 Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo-Kablowej, gdzie służbę pełnił na kolejnych stanowiskach służbowych, jako dowódca plutonu łączności dalekosiężnej, dowódca kompanii radioliniowej oraz dowódca kompanii radiowej. W międzyczasie w 2001 r. ukończył magisterskie studia uzupełniające na Politechnice Warszawskiej – Wydział Transportu – sterowanie ruchem w transporcie. W 2003 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu batalionu łączności. W latach 2006-2007 był  słuchaczem Studiów Podyplomowych w zakresie operacyjno-taktycznym  na Wydziale Wojsk Lądowych w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów został skierowany do dalszego pełnienia służby w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, gdzie powierzono mu stanowisko zastępcy dowódcy batalionu łączności, a następnie zastępcy dowódcy batalionu dowodzenia. Po blisko 4 latach, w 2011 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sekcji „S” w sekcji operacyjnej (S-3) sztabu brygady. W 2012 r. w Akademii Obrony Narodowej ukończył kurs kwalifikacyjny w pionie funkcjonalnym dowódczym o stopniu etatowym podpułkownik. Z dniem 01.10.2012 r. na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na dowódcę batalionu łączności w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Rozkazem Personalnym Dyrektora Departamentu Kadr z dniem 01.03.2017 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Jest żonaty, ma syna oraz córkę.
   

 

 

 

Szef Sztabu

ppłk Tomasz SOCHA

  Urodził się 10.03.1973 r. w Sieradzu (woj. Łódzkie). Po ukończeniu w 1997 r. Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zawodową służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu w 2 batalionie dowodzenia (SOW) we Wrocławiu. Rok później został wyznaczony na stanowisko służbowe dowódcy kompanii w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia. W 2003 r. został słuchaczem w Akademii Obrony Narodowej, gdzie w 2005 r. na Wydziale Wojsk Lądowych o kierunku Zarządzenie i Dowodzenie uzyskał tytuł zawodowy magistra, a następnie w 2006 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Wojsk Lądowych w zakresie operacyjno – taktycznym.
W 2006 r. został skierowany do dalszego pełnienia służby w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu, gdzie powierzono mu stanowisko szefa sekcji „S” w sekcji operacyjnej (S-3) sztabu brygady. W 2007 r. na podstawie decyzji MON został wyznaczony na stanowisko służbowe dowódcy batalionu logistycznego w 10 Wrocławskim Pułku Dowodzenia.. W okresie od października do kwietnia 2009 roku pełnił służbę poza granicami kraju w ramach XIX zmiany PKW KFOR w Kosowie jako szef sekcji rozpoznawczej. Za swoje działania został wyróżniony przez I Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego. Dodatkowo w 2013 r. był uczestnikiem kursu organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną na temat „Organizacja i zarządzanie w oddziale gospodarczym”. Z dniem 5 listopada 2015roku decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 10 Wrocławkiego Pulku Dowodzenia. Jest żonaty, ma córkę oraz syna. Interesuje się sportem oraz myślistwem.

 

 

 

 


Szef Szkolenia

mjr Paweł BURZYŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szef Sekcji Wsparcia Teleinformatycznego

mjr Daniel JURCZAK

 

Urodził się 01.08.1977r. we Wrocławiu. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Służbę zawodową rozpoczął w 2000 roku w JW 1245 i pełnił ją na kolejnych stanowiskach służbowych, jako dowódca plutonu radiowego, dowódca kompanii telefonicznej, dowódca kompanii kablowej, szef sztabu batalionu, szef sekcji, zastępca dowódcy batalionu dowodzenia. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Sekcji Wsparcia Teleinformatycznego 10pdow.

 

 

 

 

 


Szef Sekcji Wychowawczej

mjr Mieczysław BŁAŻEJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Szef Sekcji Wychowania Fizycznego i Sportu

mjr Emil WDOWIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Szef sekcji ochrony informacji niejawnych

kpt Wojciech JAWORSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dowódca 1 batalionu dowodzenia

ppłk Sylwester WIELGUS

 

 Urodził się 2.12.1970 roku w Oleśnicy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1995 r).
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 24. batalionie radiotechnicznym we Wrocławiu na stanowisku dowódcy plutonu, rok później został dowódcą kompanii.
W 1997 roku wraz z dowodzoną przez niego kompanią dowodzenia Szefa OPL ŚOW został przeniesiony do 10. Wrocławskiego pułku dowodzenia, gdzie służbę pełnił na kolejnych stanowiskach służbowych jako dowódca kompanii, szef sztabu batalionu radioliniowo – kablowego, szef sztabu batalionu łączności oraz zastępca dowódcy batalionu łączności.
W latach 2004-2005 pełnił służbę w PKW SFOR a następnie PKW EUFOR w Bośni i Hercegowinie. Po powrocie został wyznaczony na stanowisko oficera sekcji wsparcia dowodzenia S-6, a następnie oficera sekcji personalno-wychowawczej S-1 sztabu pułku.
W latach 2007-2008 pełnił służbę w 15. Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu na stanowisku oficera sekcji personalnej S-1 sztabu Brygady.
Od 01.07.2008r. ponownie w 10. Wrocławskim pułku dowodzenia, na stanowisku szefa sekcji wychowawczej. Z dniem 18.10.2012r. decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. batalionu dowodzenia w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia. W 2015 roku dowodzony przez niego batalion wyróżniony został tytułem honorowym „Przodujący pododdział Dowództwa Garnizonu Warszawa”.
Ukończył uzupełniające studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Nauk Społecznych, studia podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Kurs operacyjno-taktyczny o profilu dowódczym w Akademii Obrony Narodowej.
Zna język rosyjski i angielski. Interesuje się historią i informatyką. Czynnie uprawia sport: jogging, turystyka górska i rowerowa.

 

 

 

 

         

 Dowódca 2 batalionu dowodzenia

   ppłk Mirosław PUZIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Dowódca 3 batalionu dowodzenia

      ppłk Daniel KOWALEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Dowódca  batalionu logistycznego

   ppłk Artur GOŁOMBNIAK

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych