BIP
10 Wrocławski Pułk Dowodzenia
Dowództwo pułku
Change version

Dowództwo

10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia

 


 

 

 

 

 Dowódca Pułku

 płk Dariusz DEJNEKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 Z-ca Dowódcy Pułku

 ppłk Krzysztof RAWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Szef Sztabu

ppłk Sylwester WIELGUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

Szef Szkolenia

mjr Paweł BURZYŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Szef Sekcji Wychowawczej

Oficer Prasowy

mjr Mieczysław BŁAŻEJEWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych